Opzegging Lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap van vvVianen is alleen mogelijk door het formulier opzegging lidmaatschap compleet in te vullen en te ondertekenen.

Procedure afmelding lidmaatschap vvVianen

  • Wees er van bewust dat je bij opzegging van je lidmaatschap tijdens het lopende seizoen (1 juli tot 30 juni) contributie verschuldigd bent tot het einde van het seizoen.
  • Stuur het ingevulde formulier aan het einde van het seizoen en lever je kleding in bij de kleding commissie.
  • De leden administratie verwerkt de opzegging.
  • In het geval van openstaande KNVB boetes of achterstallige contributie kan opzegging niet plaats vinden en loopt het lidmaatschap en daarmee de contributie door.
Graag volledige naam invullen
Graag volledige naam invullen
Indien gekozen wordt voor ja zal de contributie van een niet spelend lid in rekening worden gebracht.