Lid Worden?

Bedragen:

Tricolores: 55 euro per jaar

Pupillen: 120 euro per jaar

Junioren: 140 euro per jaar

Senioren: 226,20 euro per jaar

Niet spelend lid: 55 euro per jaar

Hieronder kunt u het inschrijfformulier invullen.

De contributie, inschrijfgeld en eventuele boetes van de KNVB worden betaald door middel van een automatische incasso. Dit inschrijfformulier van VV Vianen is tevens de machtiging voor de automatische incasso. Dit is zowel voor u als VV Vianen de meest praktische manier van betalen. Meer informatie over de contributies vind u op de contributiepagina op de website. Door hieronder het vakje "Ja" aan te vinken geef ik akkoord en machtig ik VV Vianen de contributie, inschrijfgeld en eventuele boetes van de KNVB af te schrijven van het door mij opgegeven IBAN rekeningnummer tot wederopzegging van het lidmaatschap.
Als lid is hij/ zij gehouden aan de navolgende bepalingen: * De normen en waarden van onze vereniging. * De door het bestuur vastgestelde contributie, inschrijfgelden en eventuele boetes te voldoen. * Bij aanmelding voor een nieuw seizoen gaat de contributie in op 1 juli, bij aanmelding tijdens het seizoen is een pro rata deel verplicht. * De contributie wordt via automatische incasso geïncasseerd. * Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap ontheft het lid niet van betaling tot het einde van het seizoen (30 juni). * Ik ga akkoord met het privacybeleid van VV Vianen, zoals is omschreven in de privacyverklaring. Klik hier voor de privacyverklaring van VV Vianen Door het vakje 'Ja' aan te vinken geef ik aan dat ik akkoord ga en dat alle bovenstaande vragen naar waarheid zijn ingevuld.
(voor de handtekening is uw complete naam voldoende)